Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych. Ogłoszenie: Ogłoszenie FI-N710011052019021101001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie nr 8 zapytanie nr 7 zapytanie nr 9 zapytanie nr 10 zapytanie nr 11 zapytanie nr 12 zapytanie nr 13 zapytanie nr 1 Protesty: FI-N710012182019020251001 Uwagi: załącznik do protokołu- otwarcie ofert FI-N710012062019044116001 Załączniki: formularz cenowy zł nr B do SIWZ formularz cenowy zł nr B do SIWZ- po zmianie zał nr C- JEDZ zał nr H do SIWZ-projekt umowy Wyniki: FI-N710012162019054247001 FI-N710012192019034345001 FI-N710012272019052913001