Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy endoprotez oraz materiałów zespalających. Ogłoszenie: Ogłoszenie FI-N710010312019020548001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 Protesty: Uwagi: Zał- otwarcie ofert-kwoty przeznaczone zał do protokolu Załączniki: Formularz cenowy- zał nr B do SIWZ zał nr C- JEDZ zał nr H do SIWZ- projekt umowy Wyniki: FI-N710012202019020353001 FI-N710001092020001205001