Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego oraz analizatora back-up. Ogłoszenie: ogłoszenie 60-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ 60-19 Zapytania: zapytanie 2 zapytanie 1 Protesty: Uwagi: Otwarcie ofert 60-19 Załączniki: zał. nr 2 - Formularz cenowy Parametry techniczne zał nr 10 zał. nr 4 Projekt umowy zał nr 3- JEDZ Wyniki: ogłoszenie o wyniku