Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawa i montaż aparatury medycznej, sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu - DA.271-58/19 Ogłoszenie: ogłoszenie o zam 58.19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: sp_przetarg 58.19 Zapytania: Protesty: Uwagi: załacznik nr 1 do protokołu 58.19- szacunkowa war. załącznik nr 2 do protokołu 58.19- inf. z otwarcia Załączniki: załacznik nr 6 do SIWZ - umowa 58.19 załącznik nr 5 do SIWZ - 58.19 załącznik nr 2 do SIWZ - f.cen 58.19 Wyniki: wynik 58.19