Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań serologicznych Ogłoszenie:Ogłoszenie 52-19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ 52-19 Zapytania: zapytanie 1 Protesty: Uwagi: ZP - 12 druk 52-19 Załączniki: zał nr 2 do SIWZ zał. nr 4 Projekt umowy Parametry techniczne zał. nr 10 zał nr 3- JEDZ Wyniki: ogłoszenie o wyniku