Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych- stwardnienie rozsiane, płyny infuzyjne Ogłoszenie: 2019-OJS145-356651-pl FI-N710007302019012156001 Zmiana ogłoszenia: FI-N710008012019014124001 Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 - 47.19 zapytanie nr 2 - 47.19 zapytanie nr 3 - 47.19 zapytanie nr 4 - 47.19 zapytanie nr 5 - 47.19 zapytanie nr 6 - 47.19 Protesty: Uwagi: Modyfikacja SIWZ zał nr B- formularz cenowy- po modyfikacji kwota przeznaczona otwarcie ofert Załączniki: zał nr B- formularz cenowy zał nr C- JEDZ zał nr H do SIWZ-projekt umowy Wyniki: FI-N710009192019011251001