Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych. Ogłoszenie: 2019-OJS126-307725-pl FI-N710007032019004156001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie nr 7 zapytanie nr 8 zapytanie nr 9 zapytanie nr 10 Protesty: Uwagi: modyfikacja SIWZ-I - 40.19 druk z otwarcia kwoty na realizacje zadań Załączniki: załącznik nr B do SIWZ zał nr C- JEDZ zał nr H do SIWZ-projekt umowy Wyniki: wybór ofert