Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy odczynników do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, wapnia zjonizowanego bilirubiny wraz z dzierżawą aparatu. Ogłoszenie: FI-N710007012019015549001 Zmiana ogłoszenia: zmiana ogłoszenia 41-19 Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 Protesty: Uwagi: zał do protokolu- otwarcie ofert modyfikacja SIWZ Załączniki: zał. nr 2- formularz cenowy zał nr 8 do SIWZ- projekt umowy   Wynik ocena i wynik 41.19