Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na Ogłoszenie: ogłoszenie Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: Protesty: Uwagi: Załączniki: zał nr 2 do SIWZ- Formularz cenowy zał nr 8 do SIWZ- projekt umowy Wyniki: FI-N710006262019001934001