Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego oraz odzieży roboczej i obuwia ochronnego 32/19   Ogłoszenie: ogłoszenie o zamówieniu 32.19 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: SIWZ 32.19 Zapytania: Protesty: Uwagi: druk z otwarcia kwoty na sfinansowanie zadań Załączniki: załącznik nr 2-32.19 zał nr 6- projekt umowy Wyniki ocena i wynik 32.19