Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy materiałów szewnych. Ogłoszenie: FI-N710003152019044349001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 10 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie nr 7 zapytanie nr 8 zapytanie nr 9 zapytanie nr 11 zapytanie nr 12 zapytanie nr 13 zapytanie nr 14 zapytanie nr 15   Protesty: Uwagi: zał do protokolu- otwarcie ofert Zał- otwarcie ofert-kwoty przeznaczone Załączniki: Formularz cenowy zał nr 8 do SIWZ- projekt umowy Wyniki: unieważnienie wybór ofert 19-19