Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy opatrunków specjalistycznych. Ogłoszenie: FI-N710002072019044620001 Zmiana ogłoszenia: FI-N710002122019053728001 Specyfikacja do przetargu: specyfikacja Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zał nr 2- formularz cenowy- po zmianie Protesty: Uwagi: Zał- otwarcie ofert-kwoty przeznaczone załącznik do protokołu Załączniki: zał nr 2- formularz cenowy zał nr 8 do SIWZ- projekt umowy Wyniki: FI-N710002192019010546001 FI-N710002262019040718001