Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych oraz płynów do aparatu do terapii nerko zastępczej oraz odczynników do oznaczania parametrów do analizatora SIMENS RAPIDPOINT 405   Ogłoszenie: FI-N710011212018010413001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 68-18 Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 Protesty: Uwagi: zał do protokolu- otwarcie ofert Zał- -kwoty przeznaczone na zadania do protok Załączniki: formularz cenowy- zał nr 2 do SIWZ zał nr 8 do SIWZ-Umowa- projekt Wyniki: inform_ wybór ofert Zał- ocena ofert