Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych- immunoglobuliny. Ogłoszenie: ogłoszenie Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 62-18 Zapytania: Protesty: Uwagi: Załączniki: Zał nr 2 do SIWZ-formularz cenowy zał nr 8 do SIWZ- projekt umowy Wyniki: unieważnienie postepowania