Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych 56/18 Ogłoszenie: FI-N710009202018003612001 Zmiana ogłoszenia: Specyfikacja do przetargu: specyfikacja 56-18 Zapytania: zapytanie nr 1 zapytanie nr 2 zapytanie nr 3 zapytanie nr 4 zapytanie nr 5 zapytanie nr 6 zapytanie nr 8 zapytanie nr 7 zapytanie nr 9 zapytanie nr 10 zapytanie nr 11 zapytanie nr 12 Protesty: Uwagi: Otwarcie ofert- kwoty załącznik do protokołu Załączniki: Zał nr B do SIWZ- formularz cenowy zał nr H- projekt umowy zał nr C- JEDZ Wyniki: FI-N710011162018034927001 ocena ofert- korekta zad 14