W celu realizacji obowiązków wynikających z art. 27c ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób...

Informacje dotyczące zapewnienia dostępności Informacja dla osób ze szczególnymi...

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu jest Grantobiorcą projektu pn....

DO.021- 104 / 22   Zarządzenie Nr 104 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja...

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1369 z...