Ogłoszenie

Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu o naborze na stanowisko Technika Elektroradiologii.

  Do obowiązków nowo zatrudnionej osoby będzie należało:
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej dotyczącej wykonanych badań,
 • wykonywanie zdjęć rtg w oparciu o ustalone procedury, odpowiednia obróbka chemiczna zdjęć,
 • obsługa aparatury diagnostycznej i dbałość o jej stan,
 • wpisywanie warunków technicznych wykonywanych badań,
 • czyszczenie kaset oraz powierzonej aparatury,
 • współpraca z innymi członkami zespołu,
 • zachowanie porządku w miejscu pracy.
Od kandydata oczekujemy:
 • posiadanie wykształcenia co najmniej średnie, ukończone policealne studium zawodowe lub technikum kierunkowe zakończone uzyskaniem tytułu Technika Elektroradiologa lub wykształcenie wyższe z zakresu Elektroradiologii,
 • mile widziane osoby z doświadczeniem oraz po kursie z ochrony radiologicznej pacjenta,
 • obsługa komputera,
 • punktualność, dyspozycyjność,
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu.
Miejsce pracy: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz Proponujemy:
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • wynagrodzenie: zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
Kontakt telefoniczny: 18 443-78-47 Oferty proszę składać w Sekretariacie Dyrekcji lub na adres: Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu ul. Młyńska 10, 33-300 Nowy Sącz           Nowy Sącz, dnia  9 grudnia  2019  r.