Informacja do  OGŁOSZENIA z dnia 18 września 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko PIELĘGNIARKI
  1. do pracy w Oddziale Pediatrycznym,
  2. do pracy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,
  3. do pracy w Oddziale Hematologii,
  4. do pracy w Oddziale Pulmonologii
  W drodze postępowania konkursowego  zostały  wyłonione osoby na stanowisko pielęgniarki, z którymi zostanie zawarta umowa o pracę z terminem od 1 listopada 2019 r.         Nowy Sącz, dnia 24 października 2019 r.