Informacja do  OGŁOSZENIA z dnia 08 sierpnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko pielęgniarki Oddziału Pediatrycznego

  Dyrekcja Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu odstępuje od postępowania konkursowego       Nowy Sącz, dnia 17 września 2019 r.