Informacja do  OGŁOSZENIA z dnia 08 kwietnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert na stanowisko diagnosty laboratoryjnego:
  1. do pracy w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi,
  2. do pracy w Pracowni Mikrobiologicznej.
W drodze postępowania konkursowego  z powodu braku ofert spełniających określone wymagania konkurs ofert został unieważniony.       Nowy Sącz, dnia 23 maja 2019 r.