Informacja do  OGŁOSZENIA z dnia 07stycznia 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konkursu ofert dla niżej wymienionych Oddziałów:

  1. do pracy w Oddziale Pediatrycznym
  2. do pracy w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym
  3. do pracy w Poradni Zdrowia Psychicznego
W drodze postępowania konkursowego  została  wyłoniona kandydatura spełniająca wymagania zgodne z obowiązującymi przepisami , osoba ta zostanie zatrudniona w ramach umowy o pracę w Oddziale Pediatrycznym na stanowisku Lekarza Kierującego. Konkurs na stanowisko starszego asystenta dla potrzeb Oddziały Pediatrycznego, Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Poradni Zdrowia Psychicznego został unieważniony z powodu braku ofert.     Nowy Sącz, dnia 06 marca 2019 r.