Informacja do OGŁOSZENIA z dnia 03.08. 2017 r.
dotycząca naboru na stanowisko LEKARZ – SPECJALISTA w dziedzinie POŁOŻNICTWA i GINEKOLOGII dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
W związku z brakiem kandydatur na w/w stanowisko przedłuża się termin składania dokumentów do dnia 31 grudnia 2017 r.
Nowy Sącz, dnia 11.12. 2017 r.