Informacja do OGŁOSZENIA z dnia 06 czerwca 2017 r.

dotycząca naboru na stanowisko LEKARZ – SPECJALISTA w dziedzinie chorób wewnętrznych lub kardiologii dla potrzeb Oddziału CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu.
W związku z brakiem kandydatur na w/w stanowisko przedłuża się termin składania dokumentów do dnia 31 grudnia  2017 r.
Nowy Sącz, dnia 11.12. 2017 r.