Określenie maksymalnego czasu na podjęcie decyzji przez lekarzy Szpitala dotyczącej konieczności kontynuacji leczenia pacjenta Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w innym oddziale Szpitala[1]   Realizując dyspozycję § 13 ust. 11 pkt 1 i 2  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. poz. 1213) informuję, że decyzję dotyczącą skierowania pacjenta na leczenie w oddziale Szpitala albo odmowy przyjęcia osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego podejmuje lekarz dyżurny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w terminie nieprzekraczającym 72 godziny od chwili przyjęcia do SOR. Lekarz oddziału, do którego skierowano pacjenta podejmuje decyzję o przyjęciu na oddział niezwłocznie.   Nowy Sącz, dnia 30 września 2019 r. [1]  zasady te zostały określone w Regulaminie Organizacyjnym Szpitala