Tabela: Rodzaj i zakres działalności leczniczej
Zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t. j. z 2020 r. Dz. U. poz. 295 z późn. zm.) podaje się do wiadomości pacjentów informację o rodzaju działalności leczniczej oraz zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych przez komórki organizacyjne Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu:
I.Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne: II.Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:
1 Choroby wewnętrzne i kardiologia 1 Radiologia i diagnostyka obrazowa
2 Neurologia i rehabilitacja medyczna 2 Diagnostyka laboratoryjna
3 Anestezjologia i intensywna terapia 3 Alergologia
4 Choroby płuc 4 Diabetologia
5 Choroby zakaźne 5 Hematologia
6 Pediatria 6 Kardiologia
7 Neonatologia 7 Nefrologia
8 Położnictwo i ginekologia 8 Neurologia
9 Chirurgia ogólna i chirurgia naczyniowa 9 Onkologia kliniczna i Ginekologia onkologiczna
10 Chirurgia dziecięca 10 Reumatologia
11 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu 11 Rehabilitacja medyczna i fizjoterapia
12 Otolaryngologia 12 Chirurgia ogólna
13 Urologia 13 Chirurgia dziecięca
14 Farmakologia kliniczna 14 Chirurgia onkologiczna
15 Medycyna ratunkowa 15 Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
16 Psychiatria 16 Otolaryngologia
17 Hematologia 17 Psychiatria
18 Onkologia kliniczna 18 Choroby płuc
19 Ginekologia onkologiczna 19 Pediatria
20 Chirurgia onkologiczna 20 Położnictwo i ginekologia
21 Radioterapia onkologiczna 21 Medycyna rodzinna
Więcej na http://rpwdl.csioz.gov.pl/ 22 Radioterapia onkologiczna
Załącznik do zarządzenia Numer 84 z dnia 26 czerwca 2020 roku.