Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na obsługę sekretariatu w Oddziale Urologicznym i Oddziale Internistyczno- Kardiologicznym
Zamawiający zawiadamia, że konkurs został rozstrzygnięty bez wyboru oferty z uwagi na to, że oferty jakie wpłynęły do konkursu nie mogą zostać uwzględnione w sposób transparentny ze względu na fakt, iż w warunkach konkursu nie została wskazana liczba osób, z którymi Zamawiający zamierzał zawrzeć umowy.  Wszczynając procedurę konkursową Zamawiający określił zapotrzebowanie na zawarcie umowy z 3 osobami, co nie znalazło odzwierciedlenia w ogłoszonym konkursie. Ilość i wartość ofert, które wpłynęły sprawiły, że Zamawiający nie jest w stanie pozytywnie rozstrzygnąć konkursu w oparciu o kryteria konkursowe i wyłonić oferentów. Ponadto w trakcie trwającej procedury konkursowej Zamawiający podjął decyzję, aby na przedmiot zamówienia zatrudnić osoby na umowę  pracę.