Ranking "Rzeczpospilitej"....Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Baking Group.
Liderzy Zarządzania to jedyny ranking w Polsce, który skupia się na finansach szpitali. W tegorocznej, już 7 edycji udział wzięło 317 szpitali. Wszystkie jednostki zostały podzielone na 3 kategorie, według wartości przychodu z NFZ (10-69 mln zł, 70-149 mln zł, powyżej 150 mln zł) oraz Szpitale Kliniczne i Instytuty. Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu zajął X MIEJSCE w kategorii szpitale z kontraktem z NFZ wyższym niz 150 mln złotych.