Inwestycje zrealizowane w bieżącym roku w naszej jednostce, współfinansowane ze środków Budżetu Wójewództwa Małopolskiego

1.„Remont elewacji budynku Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”

- wartość zadania: 324 439,56 zł.; - środki z BWM:       319 702,00 zł.; - środki własne:           4 737,56 zł. Elewacja budynku Ośrodka Onkologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu wymagała oczyszczenia oraz usunięcia pleśni i grzyba wraz zarodnikami, które w przyszłości mogłyby powodować nawroty problemu.  Pleśń mogłaby przedostać się do wnętrza budynku co  spowodowałoby dodatkowe stany chorobowe u pacjentów, zwłaszcza, że  w Ośrodku leczeni są pacjenci onkologiczni, często po chemioterapii, radioterapii z obniżoną odpornością. Po osuszeniu i oczyszczeniu elewacja została pomalowana specjalnymi silikonowymi farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.

 

2.„Budowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy budynkiem głównym a Ośrodkiem Onkologii w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”

- wartość zadania:

2 952 000,00 zł.; - środki z BWM:       2 530 298,00 zł.; - środki własne:           421 702,00 zł. Celem przedsięwzięcia była poprawa komunikacji wewnętrznej dla pacjentów oraz dla personelu i dostosowanie jej  dla potrzeb osób niepełnosprawnych.  Szpital w Nowym Sączu składa się z kilku budynków, co utrudnia pracę personelu (przemieszczanie się pomiędzy oddziałami w celu konsultacji czy też pomiędzy pracowniami diagnostycznymi). Budynki główne  zostały połączone z Ośrodkiem Onkologii.  Zaplanowana przez Szpital  inwestycja miała na  celu  poprawę funkcjonalności Szpitala.

 

3.„ Otwarte serce - montaż klimatyzacji oraz oczyszczaczy powietrza w oddziałach onkologicznych” (BO) 

- wartość zadania:

179 579,88 zł.; - środki z BWM:       176 958,00 zł.; - środki własne:            2 621,88 zł. Montaż klimatyzatorów oraz oczyszczaczy powietrza (15 szt.) z funkcją nawilżania w oddziałach onkologicznych poprawiło komfort pacjentów w trakcie terapii, w szczególności w okresach wysokich temperatur, kiedy są oni narażeni na warunki cieplne, co w przypadku  pacjentów onkologicznych ma ogromne znaczenie. Ich odporność jest znacznie obniżona zwłaszcza po chemioterapii czy radioterapii dlatego tak ważna jest stała temperatura powietrza oraz jego wilgotność.  Realizacja zadania dotyczyła oddziałów: Radioterapii, Onkologii Klinicznej, Chirurgii Onkologicznej, Urologii, Poradni Onkologicznych, oraz pomieszczeń zabiegowych.

 

4.„ Kierunek: Nowy Sącz z nowym parkiem - rewitalizacja terenu przy sądeckim szpitalu” (BO)

- wartość zadania:

249 994,20 zł.; - środki z BWM:       221 000,00 zł.; - środki własne:         28 994,20 zł. Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu stale się rozwija, powstają nowe inwestycje, udzielane są nowe świadczenia medyczne. Hospitalizowanych jest coraz więcej pacjentów. Głównym celem projektu było odnowienie parku przy Szpitalu  i stworzenie tu miejsca przyjaznego dla pacjentów. Na działce, tuż obok najstarszych budynków placówki znajdują się  piękne, wiekowe drzewa zachęcające do spacerów, obcowania z naturą czy przebywania na świeżym powietrzu. Brakowało  jednak ławek, na których pacjenci i ich odwiedzający opiekunowie mogliby usiąść i spokojnie porozmawiać. Nie było również  ścieżki spacerowej, koszy na śmieci oraz nowych krzewów i kwiatów.  Zapewniając to wszystko, park stał się miejscem odpoczynku i oderwania się od szpitalnej codzienności dla pacjentów, osób odwiedzających chorych, a także dla czekających na badania lub wyniki badań. Ponadto pozytywny wpływ kontaktu z naturą na osoby chore jest udowodniony naukowo. Dodatkowy zakres zadania, który Szpital  wykonał to pochylnia z barierkami po obu stronach dla osób z niepełnosprawnościami, aby osoby poruszające się na wózkach czy o laskach również mogli korzystać z parku.

 

5.„Zakup doposażenia dla Oddziału Neurologicznego Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”.

- wartość zadania:

963 512,96 zł.; - środki z BWM:       948 867,56 zł.; - środki własne:          14 645,40 zł. Sprzęt i aparatura medyczna zakupiona w ramach zadania była  niezbędna dla doposażenia przede wszystkim sali leczenia udarów mózgu oraz pacjentów objętych programem lekowym stwardnienia rozsianego (SM). W Oddziale Neurologicznym leczonych jest coraz więcej pacjent, w tym chorych z udarami mózgu. W 2021 roku hospitalizowanych było 1628 pacjentów ( w tym z powodu udaru mózgu 598, a z powodu niedokrwienia mózgu - 122), w pierwszym kwartale br. hospitalizowanych było  402 pacjentów, ( w tym z powodu udaru mózgu 131, z powodu niedokrwienia mózgu - 24). Oddział bierze udział w Programie lekowym leczenia SM, objętych nim jest  59  chorych. Doposażenie Oddziału w sprzęt pozwoli na szybszą diagnozę, a tym samym wdrożenie leczenia u pacjentów z udarem mózgu, poprawi jakość opieki nad pacjentami jak również ułatwi pracę personelu. Zakup dodatkowego sprzętu dla Oddziału Neurologicznego Szpitala w Nowym Sączu był konieczny ze względu na rehabilitację pacjentów, głównie po udarach (Oddział posiada 5 łóżkowy odcinek udarowy), sprzęt zakupiony w ramach zadania dotyczy również wykonywania nowych procedur medycznych finansowanych z NFZ. Oddział mieści się na parterze, okna wychodzą na dziedziniec szpitala dlatego też niezbędne były do zakupu żaluzje.  

 

6 .„Wymiana dwóch dźwigów w budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu” (PFRON)

- wartość zadania: 683 179,42 zł.; - środki z BWM:       327 515,05 zł.; - środki własne:        355 664,37 zł. Wymienione zostały dwie windy w budynku głównym szpitala, tzw. „pediatryczna” oraz „neurologiczna. Windy były wyeksploatowane, często ulegały awariom. Inwestycja przyczyniła się do poprawy funkcjonalności, ułatwiła prace personelu.

 

7.„Zakup tomografu komputerowego dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”

- wartość zadania:   3 401 312,31 zł.; - środki z BWM: 2 500 000,00 zł.; - środki własne:   901 312,31 zł. Tomograf komputerowy, który został zakupiony to 64-rzędowy aparat,  umożliwi on dokładniejszą diagnostykę, zwłaszcza u pacjentów onkologicznych lub z podejrzeniem choroby nowotworowej, a tym samym przyczyni się do podjęcia szybszego, celowanego leczenia, co w przypadku chorych onkologicznych jest niezwykle ważne. Dzięki szybszemu i dokładniejszemu rozpoznaniu choroby skróci się czas pozostawania pacjentów w stanie choroby czy niepełnosprawności. Pośrednio wpłynie to również na obniżenie kosztów funkcjonowania jednostki. Średnio rocznie przeprowadzanych jest w szpitalu 22 tys. badań TK, w tym dla pacjentów z chorobami onkologicznymi: ok. 3500, dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego: ponad 10 tys., dla podmiotów zewnętrznych: ponad 2 tys. W związku z tak dużą eksploatacją,  aparaty ulegają bardzo częstym awariom, wymagają wymiany lamp (koszt wymiany lampy to ok. 800 tys. zł.) i innych części, które generują dodatkowe koszty, (średnio rocznie wykonywanych jest ok. 18-20 napraw/przeglądów, których koszt wynosi ok. 200 000,00 zł.). Tak więc zakup dodatkowego tomografu komputerowego dla szpitala w Nowym Sączu   był niezbędny.   Nowy Sącz, dnia 2 grudnia 2022 r.