Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości  1 984 662,32 PLN na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła   skorzystać m. in. z nowej windy w Ośrodku Onkologicznym, wymieniony zostanie podnośnik pionowy przy Ośrodku Onkologicznym, miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zostaną oznakowane w prawidłowy sposób, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym (znaki pionowe oraz poziome), w windach zostaną zamontowane panele wewnętrzne  z opisem nazw oddziałów/komórek organizacyjnych w języku polskim oraz w alfabecie Braill'a, zakupione zostaną pętle indukcyjne dla osób słabosłyszących, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zainstalowany zostanie tłumach PJM, zakupione będą terminale (kioski multimedialne w celu ułatwienia poruszania się pacjentów jak również osób ich odwiedzających, czy przychodzących na badania do Szpitala   z nakładkami w alfabecie Braill'a oraz funkcją głosową. W ramach Projektu odbędzie się panel szkoleń dla personelu – m.in. z komunikacji z osobami o szczególnych potrzebach, prawidłowego zamieszczania informacji na stronie internetowej oraz przesyłania treści pocztą elektroniczną, nauki podstaw posługiwania się językiem migowym. Zakupione zostaną również sprzęty o zwiększonym udźwigu, regulacją pionową i  specjalnych zabezpieczeniach ( łóżka szpitalne, wózki leżące, wózki inwalidzkie, stół operacyjny, kozetki, fotel ginekologiczny).Plus Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.