W dniu 16 września 2021r. Zarząd Województwa Małopolskiego, zgodnie z Uchwałą Nr 1321/21 przyznał Szpitalowi Specjalistycznemu im.J.Śniadeckiego w Nowym Sączu środki finansowe z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Kierunek: Nowy Sącz z nowym parkiem – rewitalizacja terenu przy sądeckim szpitalu” w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w kwocie 221 000,00 zł.

Natura i zieleń wpływa pozytywnie na rekonwalescencję pacjentów, pozwala na wyciszenie emocji i psychiczny odpoczynek, co w szpitalnych, nierzadko trudnych chwilach, sprzyja powrotowi do zdrowia. Założeniem projektu było poprawienie estetyki krajobrazu szpitalnego, dostosowanie go do istniejącej architektury oraz otoczenia i stworzenie miejsca przyjaznego dla pacjentów.

Zakres prac obejmował m.in.: usunięcie nieprzydatnych elementów umiejscowionych w parku, uporządkowanie i wyprofilowanie terenu, odnowienie istniejących murów, wzbogacenie istniejącej szaty roślinnej poprzez nasadzenie krzewów i ozdobnych kwiatów, założenie trawnika, wykonanie ścieżki spacerowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami oraz stopniowo dostosowując teren Szpitala do wymogów „Dostępności Plus dla zdrowia”, wykonano pochylnię wyposażoną w podwójne poręcze oraz kratę antypoślizgową.

Całość inwestycji: 249 994,20 zł

Dofinansowanie inwestycji: 221 000,00 zł

Wkład własny: 28 994,20 zł