W dniu 14 września 2022r. Szpital podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia w ramach Narodowej Strategi Onkologicznej na realizację zadania pn.: „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków”. Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa. Narodowa Strategia Onkologiczna to wieloletni program na lata 2020 – 2030, który wyznacza nowe kierunki rozwoju systemu opieki zdrowotnej w zakresie onkologii. Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu dąży przez cały czas do podnoszenia jakości standardu świadczonych usług, a także do zapewnienia jak najlepszej opieki swoim pacjentom. W ramach zadania zaplanowano zakup sprzętu takiego jak :kardiomonitory ze stacją do centralnego monitorowaniamikroskopcytometr przepływowywirówka laboratoryjnakomora laminarnasystem do szybkiej diagnostyki mikrobiologicznej metodą MALDI-TOF Zakupiony sprzęt przyczyni się do szybszej diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych, a także ułatwi i usprawni pracę personelu. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 955 000,00 zł