Informujemy, iż z dniem 1 września 2022r. świadczenia zdrowotne w imieniu Szpitala Specjalistycznego im.J.Śniadeckiego w Nowym Sączu w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (lekarskiej i pielęgniarskiej),w warunkach ambulatoryjnych oraz w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, sprawuje firma OPC Sp. z o.o. Kraków Sp.k. z siedzibą w Krakowie przy ul.Kordylewskiego 4.

Numer do kontaktu: 18 44 25 605

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego,

- w soboty, niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do  8.00 dnia następnego.