Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej - Młyńska 5 Dyżurka
  • Dyżurka Lekarska                                                   18 442-58-61
  • Dyżurka Pielęgniarska                                         18 442-59-54 lub 442-59-24
Oddział Geriatryczny - Plac Kuźnice 1
  • Dyżurka Lekarza Kierującego Oddziałem        18 547-84-07
  • Dyżurka Pielęgniarska                                           18 547-84-04
  • Dyżurka Pielęgniarska 2                                        18 547-84-01
Oddział Rehabilitacyjny - Plac Kuźnice 1
  • Dyżurka Lekarska                                                   18 547-84-35
  • Dyżurka Pielęgniarska                                         18 547-84-34
Oddział Pulmonologii - Plac Kuźnice 1
  • Dyżurka Lekarska                                                   18 442-58-23
  • Dyżurka Pielęgniarska                                         18 442-58-42