Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek i Położnych,

płynące z głębi serca podziękowania i wdzięczność dla Waszej pracy.

Za Wasz profesjonalizm i sumienność.

Za poświęcenie i wyrozumiałość.

Za Waszą nierzadko heroiczną opiekę, szczególnie wymagającą, w tej dzisiejszej otaczającej nas, trudnej pandemicznej rzeczywistości.

Za cierpliwość, dobre słowo i bezinteresowne ciepło, które pozwala przetrwać najcięższy czas walki z chorobą.

Jedno, krótkie słowo, w którym zawarte jest wszystko:

Dziękujemy

Dyrekcja i Pracownicy

Szpitala Specjalistycznego  im.Jędrzeja Śniadeckiego

w Nowym Sączu