W związku z Decyzją Wojewody Małopolskiego nr 81/2021, Poleceniem nr 81/2021 od dnia 22 marca 2021r. wprowadza się następujące zmiany organizacyjne w Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu:

Wstrzymuje się zabiegi planowe w następujących oddziałach:

  • Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej,

  • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,

  • Otolaryngologii (z wyjątkiem pacjentów onkologicznych),

  • ogranicza się zabiegi planowe oddziału Chirurgicznego dla Dzieci.

Dodatkowo:

  • Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej zostaje przekształcony w tzw. oddział „Covidowy”,
  • Oddział Pulmonologii zostaje przekształcony w tzw. oddział „Covidowy” (wstrzymuje się przyjęcia z zakresu pulmonologii),
  • Odział Otolaryngologii zostaje przekształcony w tzw. oddział "Covidowy",
  • Oddział Chorób Wewnętrznych zostaje przekształcony w tzw. oddział "Covidowy"

Z Oddziału Chirurgii Onkologicznej zostaną wydzielone łóżka Oddziału Otolaryngologii dla pacjentów przyjmowanych w trybie ostrym oraz pacjentów onkologicznych.

Pacjenci Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz pacjenci Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej przyjmowani w trybie ostrym będą hospitalizowani w pomieszczeniach Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.