W związku z trwającymi pracami remontowymi w budynku przy Al. Wolności 49 w Nowym Sączu informujmy, że na okres od dnia 15 marca 2021r. do dnia 20 kwietnia 2021r. funkcjonujący tam punkt pobrań materiałów do badań zostanie przeniesiony do punktu zorganizowanego w Medycznym Laboratorium Medycznym (Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej) przy Szpitalu Specjalistycznym im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu przy ul. Młyńskiej 5. Punkt pobrań będzie czynny w godz. od 7:15 do godz. 11:00.