Poniższe zmiany są następstwem nałożenia na Szpital przez Wojewodę Małopolskiego obowiązku zabezpieczenia łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS CoV-2.
  1. Oddział Psychiatryczny z tymczasowej siedziby w Dąbrowej został przemieszczony do nowych pomieszczeń w pawilonie przy Placu Kuźnice 1.
  2. Oddział Pulmonologii od 9 listopada 2020 roku udziela świadczeń opieki zdrowotnej w budynku przy Placu Kuźnice 1.
  3. Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – od 9 listopada 2020 roku tworzy w całości łóżka dla chorych z zidentyfikowanym wirusem SARS COV-2. Opiekę nad chorymi sprawować będzie zespół Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej.
  4. W Oddziale Chirurgii Onkologicznej (mieszczącym się pawilonie onkologicznym) zostaje wydzielone 10 łóżek do zabezpieczenia pomocy dla stanów nagłych chirurgicznych z wynikiem ujemnym COVID (chirurgia ogólna).
  5. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej od 9 listopada 2020 roku uruchamia 15 łóżek dla chorych z zidentyfikowanym wirusem SARS COV-2. Ponadto w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej wydzielonych zostaje 5 łóżek dla chorych z nagłymi stanami laryngologicznymi (w tym z chorobami nowotworowymi). Pozostałe 18 łóżek przeznaczonych jest na stany nagłe (urazowe) dla pacjentów z wynikiem ujemnym COVID
  6. W Oddziale Neurologicznym  w oparciu o bazę łóżkową Oddziału Chirurgicznego dla Dzieci wydzielono 4 łóżka dla chorych z zidentyfikowanym wirusem SARS COV-2 oraz 8 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem wirusa  SARS COV-2.
  7. Oddział Internistyczno-Kardiologicznym od 12 listopada 2020 roku przejmuje bazę łóżkową po Oddziale Otolaryngologicznym. W oddziale leczeni są chorzy z ujemnym wynikiem COVID.
  8. Oddział Chirurgiczny dla Dzieci funkcjonuje w oparciu o bazę łóżkową Oddziału Pediatrycznego.
Organizacja SOR nie ulega zmianie. Funkcjonowanie Oddziału Zakaźnego – również bez zmian.