W dowód uznania w tym szczególnym Dniu Lekarza składamy gorące podziękowania wszystkim Państwu wykonującym ten zawód, za trud i poświęcenie oraz  często nieocenione działania dla chorego człowieka.

Życzymy satysfakcji z wykonywanego zawodu, wytrwałości, a także sukcesów w życiu zawodowym jak i osobistym.

 

Dyrekcja Szpitala