W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 lipca 2020 roku (poz.1246)  w sprawie programu pilotażowego w zakresie rehabilitacji leczniczej dla świadczeniobiorców po przebytej chorobie COVID-19, Małopolski Oddział NFZ uprzejmie informuje, że  realizatorem programu jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II. W załączeniu przekazujemy informację placówki o programie pilotażowym. program pilotażowy