TELEPORADY

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

Ze względu na konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz  w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne Państwa i naszych pracowników uprzejmie informujemy, że od dnia 18 marca 2020r. ograniczamy działalność  poradni specjalistycznych.
Z wizyt na odległość (TELEPORAD) będą mogli skorzystać pacjenci, których stan kliniczny pozwala na takie rozwiązanie, pozostają pod stałą opieką specjalistów, kontynuują opiekę w  wymienionych poradniach specjalistycznych zgodnie z ustalonym planem leczenia.
Prosimy dzwonić wyłącznie w wyznaczonych godzinach, ponieważ w pozostałym czasie pracy poradni będą przyjmowani pacjenci wymagający porad udzielanych w tradycyjny sposób.
Poradnia Numer telefonu Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Alergologiczna 184435751 11.00–13.00 8.00–10.00 11.00-13.00 8.00–10.00 11.00-13.00 8.00–10.00 11.00-13.00 11.00-13.00
Pulmonologiczna 184438273 8.00-11.00 12.00–15.00 7.00-9.00 10.30–12.00 7.00-9.00 10.30–12.00 7.00-9.00 10.30–12.00 7.00–12.00
Diabetologiczna 184425636 8.00-13.00 8.00-13.00 8.00-16.00 8.00-11.00  
Neurologiczna 184425603 11.00-12.00 11.00-12.00 11.00-12.00 15.00-17.00 11.00-13.00 11.00-12.00
Reumatologiczna 184425603   13.00-14.30 13.00-14.30 8.00-9.30  
Nefrologiczna 184425975   10.00-12.00 10.00-12.00 14.00-16.00  
Onkologiczna 184425631 Zgodnie z harmonogramem
Radioterapii 184425784 Zgodnie z harmonogramem
Hematologiczna 184425620 14:30-16:00 14:40-18:00 12:00-17:30    
Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci 184425718 Zgodnie z harmonogramem
Dzięki teleporadzie możemy ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa i zapewnić większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.
  Z zaleceniami Narodowego Funduszu Zdrowia można zapoznać się na stronach: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-w-sprawie-zasad-udzielania-swiadczen-opieki-zdrowotnej,7646.html   http://www.nfz-krakow.pl/dla-pacjenta/aktualnosci/teleporady-w-ambulatoryjnej-opiece-specjalistycznej,337.html