Na podstawie  ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2117), zgodnie z Art. 3 ustawy, który brzmi: - ust. 1: „Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczenia opieki zdrowotnej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm), które mają być udzielone w dniu 12 listopada 2018 r. w godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są udzielane w dniu 12 listopada 2018 r. według zaplanowanej na ten dzień kolejności zgłoszenia”, - ust. 2:  „Apteka ogólnodostępna, która zgodnie z uchwałą rady powiatu, o której mowa w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.) jest obowiązana zapewnić dostępność świadczeń na terenie powiatu w dni wolne od pracy, zapewnia tę dostępność także w dniu 12 listopada 2018 r.”, I N F O R M U J Ę, że dzień  12 listopada 2018 r. jest dniem pracującym  dla niżej wymienionych komórek organizacyjnych Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu:
  1. Oddziały szpitalne,
  2. Dział Diagnostyki Obrazowej,
  3. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne,
  4. Apteka Szpitalna,
  5. Poradnie specjalistyczne – wszystkie,
  6. Prosektorium,
  7. Pracownicy Działu Administracyjno-Technicznego
-  OBSŁUGA pracują według harmonogramu dyżuru. - Magazyn medyczny – 1 osoba na dyżurze. Dla pozostałych pracowników pionu administracji dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem   wolnym od pracy.