Szpitalny Oddział Ratunkowy

Lekarz Kierujący Oddziałem
Lek. Andrzej Bierówka
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Jadwiga Mółka Schab

Telefony:

(018) 443-88-77 wew. 512

(018) 442-57-77

Rejestracja
(018) 442-59-04 Dyżurka Lekarza Kierującego Oddziałem
(018) 44-25-882 Dyżurka Pielęgniarki Oddziałowej
(018) 44-25-852 Sekretariat SOR
(018) 44-25-963 Dyżurka pielęgniarska
(018) 442-58-04 Gabinet Chirurga Ogólnego
(018) 442-59-84 Gabinet Chirurga Urazowego
(018) 44-25-958 Gabinet Lekarski
(018) 44-25-647 Gabinet Internisty
(018) 44-25-767 Sala obserwacyjna

Informacje ogólne:

Szpitalny Oddział Ratunkowy funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz. U. RP Nr 191, poz.140 ) oraz wydanego na tej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. RP Nr 55, poz.365). Dla realizacji przypisanych zadań zorganizowane zostały ambulatoria ogólne, chirurgii ogólnej oraz chirurgii urazowej zabezpieczane w systemie całodobowym przez trzech lekarzy. Oprócz tego funkcjonuje tu 12- łóżkowa sala obserwacyjna, pacjenci w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego mają zatem zapewnioną niezbędną pomoc fachową adekwatną do potrzeb. Dysponujemy również odpowiednim zapleczem diagnostycznym, które wspomaga pracę kadry lekarskiej i pielęgniarskiej zatrudnionej w oddziale.

Rocznie zaopatrujemy ambulatoryjnie ponad 40 tyś chorych zgłaszających się ze skierowaniem lub przywożonych przez pogotowie ratunkowe.

Dodatkowo za pośrednictwem SOR – u do pozostałych Oddziałów Szpitala w trybie planowym lub nagłym trafia rocznie od 39 tyś. do 40 tyś. pacjentów.

Jednostka jest placówką uprawnioną do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej.