Oddział Chorób Zakaźnych

Lekarz Kierujący Oddziałem
lek. Ewa Szczypuła
Pielęgniarka Oddziałowa
mgr Bożena Nawieśniak- Górka

Telefony:

(018) 44-25-890 Dyżurka lekarska
(018) 44-25-889 Dyżurka pielęgniarki oddziałowej
(018) 44-25-657 Dyżurka lekarza kierującego oddziałem
(018) 44-25-543 Dyżurka pielęgniarska  parter
(018) 44-25-971 Dyżurka pielęgniarska  I piętro
(018) 44-25-785 Sekretariat
(018) 44-25-916 Punkt przyjęć parter

Zespół lekarski :

  • Lek. Ewa Szczypuła- specjalista w zakresie chorób zakaźnych,
  • Lek. Jolanta Gumulak- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych,
  • Lek. Ryszard Kobos- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych i diabetologii.

     

Informacje ogólne:

Oddział w kwietniu 2020 roku – po 15 latach –  wrócił z Dąbrowej do Nowego Sącza (funkcjonuje przy ul. Młyńskiej 5) gdzie obecnie znajduje się większość oddziałów szpitalnych. Zgodnie z wymogami  został ulokowany w odrębnym pawilonie. Obiekt przeszedł remont co znacznie podniosło komfort leczenia i pobytu pacjentów a także poprawiło warunki pracy zatrudnionego tu personelu medycznego. Działalność lecznicza prowadzona jest w oparciu o 20-łóżkową bazę. Placówka posiada odrębną izbę przyjęć. W Oddziale są leczeni i diagnozowani chorzy dorośli i dzieci od 3 roku życia. Rocznie hospitalizowanych jest około 1300 pacjentów z chorobami zakaźnymi.

Lekarze specjalizujący się w dziedzinie chorób wewnętrznych i pediatrii mają możliwość zrealizowania tu staży kierunkowych w zakresie chorób zakaźnych.”