Modernizacja dróg wewnętrznych

     Rozpoczęła się modernizacja dróg wewnętrznych na terenie szpitala z wydzieleniem miejsc parkingowych oraz miejsc dla osób niepełnosprawnych.  Jest to kolejne zadanie realizowane w ramach Projektu pn.: „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” .

Inwestycja podzielona jest na trzy etapy:

  • pierwszy etap obejmuje modernizację infrastruktury od bramy głównej do Oddziału Psychiatrycznego i budynków administracji oraz pod budynkami głównymi szpitala,
  • drugi etap to drogi wokół nowowybudowanego pawilonu oraz Ośrodka Onkologicznego i kotłowni,
  • trzeci – ostatni etap to modernizacja infrastruktury wokół obecnego budynku pawilonu Ginekologiczno – Położniczego.

Obecnie rozpoczynające się prace wyglądają tak.