Sprostowania

03
lut

„Wywóz odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych dla Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu”. – DA.261.1.5.2023

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na „Wywóz odpadów niesegregowanych (zmieszanych) i segregowanych dla Szpitala Specjalistycznego...
Read More
01
lut

„Dostawa odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatora.” 6/23

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18) 443-86-01; 443-66-35 ogłasza przetarg na „Dostawę odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą...
Read More
01
lut

Dostawy produktów leczniczych 7/23

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu, ul. Młyńska 10 /fax (0-18)  443-86-01; 443-66-35 zaprasza do złożenia oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawy produktów...
Read More