Rozbudowa Ośrodka Onkologicznego wraz z budową estakady

Rozpoczęła się rozbudowa Ośrodka Onkologicznego, w ramach której zaplanowano dobudowę skrzydła do obecnego obiektu szpitalnego. Na realizację inwestycji składają się prace budowlane: geodezyjne, przygotowawcze, ziemne, murarskie, wykończeniowe, a także instalacyjne w tym: elektryczna, niskoprądowa, wod.-kan., kanalizacja deszczowa, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gazów medycznych oraz techniczne wyposażenie pomieszczeń. Zadanie obejmuje również uporządkowanie terenu wokół nowego budynku. W dobudowanym skrzydle znajdować się będzie Pracownia Brachyterapii, Zakład Medycyny Nuklearnej, Oddział Onkologiczny dla potrzeb chemioterapii, szatnie personelu oraz pomieszczenia techniczne. Zaplanowane prace remontowo-budowlane uwzględniają działania mające na celu dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych m.in. poprzez montaż wind, podnośników, montaż poręczy na korytarzach oraz uchwytów w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Pomieszczenia zostaną wyposażone w niezbędne urządzenia oraz meble. Koszt budowy to ponad 9 mln zł.

W dniu 21 listopada br. odbyło się uroczyste poświęcenie placu budowy przez Kapelana Szpitala.

 

Tak przebiegają prace:

W nowo otwartym skrzydle Ośrodka Onkologicznego, które zostało wybudowane w ramach projektu pn: „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” na drugim piętrze budynku zaczął funkcjonować Oddział Onkologii  Klinicznej. W Oddziale znajduje się 12 nowocześnie urządzonych i w pełni wyposażonych stanowisk do podawania chemii jednodniowej. Jest  również klimatyzacja oraz telewizja.  Sale są trzy osobowe, a przy każdej z nich jest łazienka. Wydzielona została również sala jednoosobowa, która jest z przeznaczeniem dla osób ciężko znoszących chemioterapię. Poprzez zwiększenie liczby stanowisk specjaliści są w stanie pomoc większej licznie osób – pacjent po podanej chemii wraca do domu, a jego stanowisko może zająć kolejna osoba. Całość doposażenia została sfinansowana ze środków Budżetu Województwa Małopolskiego.