Regulamin Organizacyjny Szpitala Specjalistycznego w Nowym Sączu