Przekazanie umowy

W dniu 5 lipca br. na ręce Lidii Zelek Dyrektora Szpitala, Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego przekazał umowę o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 49 230 336,53 zł.

Wysokość dofinansowania z RPO WM: 39 030 717,95 zł

Wysokość dofinansowania z Budżetu Województwa: 3 156 344,00 zł