Przebudowa i modernizacja obecnego Pawilonu Ginekologiczno – Położniczego wraz z budową kotłowni

    

Z dniem 1 kwietnia rozpoczął się generalny remont Pawilonu Oddziału Ginekologiczno – Położniczego przy Placu Kuźnice 1. Jest to kolejny  z etapów Projektu pn.: „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W obiekcie powstaną dwa nowe Oddziały tj. Oddział Rehabilitacji oraz Oddział Geriatryczny. Oddział Rehabilitacji będzie znajdował się na pierwszym piętrze budynku, Oddział Geriatryczny na drugim.  Wszystkie pomieszczenia zostaną dostosowane do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 26.03.2019 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Do zmodernizowanego budynku będą również przeniesione takie oddziały jak Oddział Psychiatryczny – parter oraz Oddział Pulmonologii – 3 piętro.

Zakres prac wykonawcy obejmuje w szczególności roboty budowlano – remontowe , wymianę instalacji wod – kan, wymianę instalacji gazów medycznych, wykonanie i wymianę instalacji elektrycznej, malowanie ścian i stropów, ułożenie nowych posadzek. Ponadto budynek będzie dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Całkowita wartość prac budowlanych to kwota pond 8 mln złotych. Prace remontowe maja zakończyć się 15 września br.

Kilkuosobowa sala chorych przed remontem w Oddziale w budynku Szpitala przy Plac Kuźnice 1 - zielone ściany, ciemne płytki na posadzkach.Prace modernizacyjne wewnątrz budynku - burzenie ścian, skuwanie podłóg.Kolejny etap remontu - wymalowane ściany, tworzą się sufity podwieszane, a w nich powstanie nowe oświetlenie.Oddział po remoncie - jasne korytarze z szarymi wykładzinami na podłodze oraz zielonymi listawmi odbojowymi.Sala chorych po remoncie - nowe łóżka, białe ściany, szare wykładziny na podłogach.

      Z dniem 31 października zakończył się się generalny remont Pawilonu Oddziału Ginekologiczno – Położniczego przy Placu Kuźnice 1. Był to kolejny z etapów Projektu pn.: „Rozwój Szpitala Specjalistycznego im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu poprzez poprawę standardu i jakości usług medycznych” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Całkowity koszt prac remontowo – budowlanych opiewał na kwotę 8 045 430,00 zł. Do zmodernizowanego budynku zostały przeniesione Oddział Psychiatryczny  oraz Oddział Pulmonologii.                                

                       REMONT WIND W BUDYNKU PAWILONU

W roku 2016 r. zostało zrealizowane zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem istniejących szybów dźwigowych pod kątem wymiany – demontażu istniejących i montażu nowych dwóch dźwigów szpitalnych w budynku Oddziału Ginekologiczno – Położniczego”.

Zakres rzeczowy zadania obejmował:
– demontaż dźwigów osobowych szpitalnych,
– montaż nowych dźwigów w te same miejsca,
– remont szybów dźwigowych (tynkowanie, malowanie, roboty instalacyjne),
– roboty wykończeniowe,
– przeprowadzenie czynności odbiorowych.

Całkowita wartość zadania wyniosła 441 939,00 zł, z czego 217 777,84 zł uzyskano ze środków finansowych PFRON.

Budowa kotłowni

Obok obecnego budynku Pawilonu Ginekologiczno – Położniczego, ze względu na przepisy p/poż., z montażem dwóch kotłów gazowych c.o. wraz z węzłem cieplnym oraz instalacją gazową w 2017 r. wybudowana została kotłownia. Ponadto zdemontowano wyeksploatowany ciepłociąg, który przebiegał przez prywatne posesje.