Gabinety zabiegowo-diagnostyczne

WYKAZ GABINETÓW ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNYCH FUNKCJONUJĄCYCH W ZESPOLE PORADNI SPECJALISTYCZNYCH

OŚRODKA LECZENIA AMBULATORYJNEGO

 [STAN NA 14 maja 2014 R.]

 

Lp Nazwa komórki organizacyjnej Adres Nazwa poradni dla której został zorganizowany
1 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 1 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49 PORADNIA NEUROLOGICZNA PORADNIA DIABETOLOGICZNA PORADNIA NEFROLOGICZNA PORADNIA REUMATOLOGICZNA
2 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 2 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49 PORADNIA CHIRURGII OGÓLNEJ PORADNIA CHIRURGICZNA DLA DZIECI
3 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 3 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5 PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
4 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 4 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49 PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
5 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 5 33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49 PORADNIA OTOLARYNGOLOGICZNA
6 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 6 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5 PORADNIA ONKOLOGICZNA(w zakresie ginekologii onkologicznej) AMBULATORIUM OGÓLNE POZ
7 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 7 ck”>33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49 PORADNIA ALERGOLOGICZNA
8 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 8 ck”>33-300 Nowy Sącz, al. Wolności 49 PORADNIA PULMONOLOGICZNA
9 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 9 ck”>33-300 Nowy Sącz, Plac Kuźnice 1 PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA
10 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 10 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5 PORADNIA HEMATOLOGICZNA PORADNIA RADIOTERAPII PORADNIA ONKOLOGICZNA PORADNIA MEDYCYNY PALIATYW. PORADNIA LECZENIA BÓLU

 

 

GABINETY ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNE FUNKCJONUJĄCE

W OŚRODKU LECZENIA SZPITALNEGO

[STAN NA 14 maja 2014 R.]

 

Lp Nazwa komórki organizacyjnej Adres Nazwa oddziału dla której został zorganizowany
1 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 11 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5 ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY
2 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 12 33-311 Wielogłowy Dąbrowa 1 ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH
3 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 13 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5 ODDZIAŁ CHIORURGII OGÓLNEJ        I NACZYNIOWEJ
4 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 14 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5 ODDZIAŁ OTOLARYNGOLOGICZNY
5 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 15 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5 ODDZIAŁ CHIIRURGICZNY DLA DZIECI
6 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 16 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5 ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
7 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 17 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5 ODDZIAŁ UROLOGICZNY
8 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 18 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5 ODDZIAŁ HEMATOLOGICZNY
9 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 19   33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5 ODDZIAŁ ONKOLOGII KLINICZNEJ
10 Gabinet Zabiegowo-Diagnostyczny Nr 20 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 5 ODDZIAŁ CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ

Więcej informacji na temat w/w komórek organizacyjnych można znaleźć w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą:https://www.rpwdl.csioz.gov.pl